Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcę poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o Twoje dane osobowe, które przekazujesz podczas kontaktu z HolisticDiet, dane które pozostawiasz w formularzach kontaktowych oraz informacjach o użytkowniku strony zapisywanych w plikach cookies.

Strona wykorzystuje narzędzia do analityki internetowej Google Analitycs, cookie tych portali również zbierają dane statystyczne o zachowaniach użytkowników. Właścicielami tych narzędzi jest firma Google, a więc dane mogą być przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej. Wyłączyliśmy opcję zbierania danych demograficznych na temat użytkowników oraz danych na temat ich zainteresowań. Takie dane nie są przez nas gromadzone. Dodatkowo strona wykorzystuje narzędzia marketingowe udostępnione przez FACEBOOK.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie Łukasz Barć AGILE IT z siedzibą pod adresem: ul. Marcina Kasprzaka 29b, 01-234 Warszawa
Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych kieruj na adres e-mail: info.holisticdiet@gmail.com

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, a także w celu udzielenia indywidualnej porady dietetycznej. Jeśli wyrazisz dobrowolną zgodę, twoje dane będą także przetwarzane w celach marketingu produktów i usług HolisticDiet.

Komu możemy przekazać dane?

Nie przekazujemy danych innym podmiotom działającym komercyjnie, nie sprzedajemy ich i nie udostępniamy nieodpłatnie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jeśli jesteś użytkownikiem portalu Facebook.com lub Instagram, Twoje dane są przetwarzane także przez tę platformę, a więc przetwarzanie ich jest możliwe w krajach trzecich, poza UE. Jeśli więc odwiedzisz fanpage HolisticDiet lub nasz profil na Instagramie,  wykonasz na nich jakieś działania, prześlesz wiadomość, lub przez niego wejdziesz na stronę holisticdiet.pl lub do sklepu: sklep.holisticdiet.pl, informacja o tym może być odnotowana przez te media oraz przez Google, który odnotuje, że wejście nastąpiło z portalu Facebook.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo zgłosić sprzeciw. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych i w jakich okresach będą one przetwarzane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Wysłanie przez Ciebie wiadomości e-mail, nawiązanie kontaktu drogą telefoniczną lub wypełnienie formularza na stronie internetowej stanowi dla nas rozpoczęcie procesu ofertowania i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu zamknięcia wymiany korespondencji związanej z odpowiedzią na Twoje zapytanie i przesłaniem oferty. Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 miesiące po zamknięciu tego procesu.

Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych będzie odbywać się tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, o którą zapytamy, a ty wyraźnie ją wyrazisz.

Pliki cookie będą wykorzystywane jedynie w  celu zapewnienia właściwego wyświetlania treści strony internetowej zgodnie z indywidualnymi ustawieniami użytkownika oraz w celach statystycznych, bez przetwarzania danych osobowych. Nie zbieram cookie, które umożliwiają profilowanie użytkowników strony www.

Przetwarzanie danych osobowych w sklepie

Dane osobowe, które są gromadzone w sklepie będą przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:
– Zrealizowane zamówienia i nieaktywne konta – będą zachowane przez 12 miesięcy, później zostaną usunięte z systemu. Aktywne konta będą utrzymywane tak długo, jak użytkownik będzie je wykorzystywał.

– Informacje o wstrzymanych i nieudanych zamówieniach będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po tym okresie zostaną usunięte.

– Informacje o anulowanych zamówieniach będą przechowywane przez 10 dni.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi odpowiedź na zapytanie oraz zakup produktów. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.